Frontalaufnahme

Foto: Claudia Wolk
Foto: Radio LOHRO
Foto: Radio LOHRO